GIỚI THIỆU CHUNG

Địa chỉ: Ấp Trường Hòa, xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

Email: c1truonglonga1.chauthanha@haugiang.edu.vn

Điện thoại: 02933.931055

 

Trường Tiểu học Trường Long A 1 được xây dựng từ năm 1976 đến năm 1977 chính thức đi vào hoạt động với tên trường đầu tiên được đặt là trường Cấp 1,2 Trường Long Tây 1. Ban đầu trường chỉ có 5 phòng học do UNICEF, tài trợ. Tiếp tục đến những năm 90 trường lại được đổi tên gọi là Trường Tiểu học Trường Long Tây 1 hiện nay là Trường Tiểu học Trường Long A1.

- Qua nhiều năm xây dựng và hoạt động đến năm 2009 đơn vị được UNND tỉnh Hậu Giang cấp Bằng Chứng nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

- Trường có 01 điểm chính và 01 điểm lẻ, cơ sở vật chất gồm 32 phòng. Trong đó 32 phòng học kiên cố, các phòng gồm: phòng làm việc BGH, phòng thư viện, phòng thiết bị, phòng đoàn đội và phòng giáo viên và 17 lớp học 2 buổi/ngày.

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có 32 đ/c, Nữ: 16. Hầu hết cán bộ giáo viên nhà trường đều có trình độ đạt chuẩn, trong đó 25/26 cán bộ, giáo viên trình độ đại học. Các nhân viên nhà trường như: (Kế toán, Thư viện, Bảo vệ). CB,GV, NV có chứng chỉ A tin học 30/32; CB,GV, NV có chứng chỉ A  Anh văn trở lên là 30/32.

- Về biên chế HS/lớp: Tổng số học sinh toàn trường 494 em/17 lớp. Tất cả đều được học 2 buổi/ngày.

- Tổng số tổ khối chuyên môn được biên chế: 05 khối. Từ năm học 2009-2010 trường cơ cấu thêm tổ văn phòng theo quy định điều lệ trường tiểu học.Cơ cấu tổ chức nhà trường: Trường có chi bộ độc lập gồm 28 đảng viên. Hiệu trưởng kiêm Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường quản lý chung toàn bộ hoạt động nhà trường, phó hiệu trưởng phụ trách công tác chuyên môn và đảm nhiệm một số nhiệm vụ khác do hiệu trưởng phân công. Một giáo viên Chủ tịch Công đoàn phụ trách công tác tổ chức, quản lý các hoạt động của Công đoàn viên trường, Tổng phụ trách đội thực hiện công tác giáo dục đạo đức học sinh và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

- Một số tổ chức khác cũng được nhà trường cơ cấu đầy đủ theo điều lệ trường tiểu học như: Hội đồng trường ; Ban đại diện Cha mẹ học sinh ; Hội đồng thi đua, khen thưởng ; Hội đồng tư vấn; Hội Khuyến học.

- Hầu hết tất giáo viên nhà trường đều thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ giáo viên của mình cụ thể:

- Đối với giáo viên chủ nhiệm: Đảm bảo giảng dạy và giáo dục có chất lượng theo chương trình giáo dục quy định của Bộ, thực hiện tốt kế hoạch dạy học, soạn bài, lên lớp, kiểm tra đánh giá xếp loại học sinh đúng quy định. Đồng thời tham gia đầy đủ các hoạt động của tổ khối chuyên môn. Từng giáo viên luôn trao dồi phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trước học sinh, thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng học sinh bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh, đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp được cha mẹ học sinh và chính quyền địa phương tín nhiệm cao.

- Các giáo viên bộ môn như: Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật, Tiếng Anh, Tin học thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình ngoại trừ công tác chủ nhiệm lớp do nhà trường không phân công (đặc thù GV tiểu học).

- Các loại hồ sơ học sinh như: Học bạ, sổ gọi tên ghi điểm, tập, sách và các bài kiểm tra định kỳ của học sinh. Nhìn chung, nhà trường thực hiện tốt việc bảo quản hồ sơ học sinh đúng quy định, mỗi hồ sơ học sinh được đựng trong túi riêng, các bài kiểm tra định kỳ được giáo viên lưu trữ đầy đủ, sắp xếp khoa học ngăn nắp.

- Nhằm tăng cường cơ sở vật chất trường học, nhà trường đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động để các nâng cao nhận thức về công tác xã hội hóa giáo dục của các cấp ủy đảng, chính quyền cà các tổ chức chính trị- chính trị xã hội trên địa bàn trường; Củng cố xây dựng, lựa chọn những người tâm huyết cơ cấu vào Ban đại diện cha mẹ học sinh, liên kết chặt chẽ và xem đây là nơi để tuyên truyền tích cực nhất trên mọi lĩnh vực có liên quan đến giáo dục nhà trường, đồng thời động viên sự đóng góp về tài chính, vật lực, tài lực của các lực lượng xã hội; đặc biệt là sự đóng góp của các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện góp phần đáng kể trong việc chăm lo cơ sở vật trường học, giúp đỡ học sinh khó khăn vượt khó học tập và động viên khen thưởng kịp thời hiệu quả. Bên cạnh đó nhà trường thường xuyên tổ chức công khai rõ ràng chi tiết theo định kỳ, tạo niềm tin tuyệt đối với mọi thành viên trong và ngoài nhà trường. Từ đó đơn vị trường tiểu học Trường Long A1 luôn được sự tín nhiệm cao đối với chính quyền địa phương, với cha mẹ học sinh trong địa bàn và khu vực lân cận, hầu hết cha mẹ học sinh luôn an tâm khi con em đến học tại đơn vị trường.

Ban giám hiệu Trường tiểu học Trường Long A 1